A Rákóczi Tárogató Egyesület rendezvényeinek, hangversenyeinek, előadásainak támogatói:

A Csoóri Sándor Alap 2018/2019 évi támogatásával valósult meg:

  •  egy főállású munkatárs segítette a Rákóczi Tárogató Egyesület adminisztratív, szervezési és szakmai munkáját
  • az Országos Tárogatós Találkozó előkészítése és a programok, hangversenyek megvalósítás.
  • Hej Rákóczi, Bercsényi … előadássorozat Partium és Erdély iskoláiban
  • a hangszerkészítők munkájának segítése, a tárogatók intonációs biztonságának  javítása
  • egyéni segítségnyújtás mindazoknak, akiknek tárogatóval és zenei anyagokkal kapcsolatos kérésük volt
  • kapcsolattartás a Magyarországon és a történelmi részeken – Felvidéken, Kárpátalján, Partiumban, Erdélyben, Délvidéken – élő tárogatósokkal
  • az Európában és Amerikában élő tárogatósok részére információs anyagok előkészítése / 6. Tárogatós Világtalálkozó /
  • a tárogatóhoz kötődő történelmi megemlékezések egyeztetése, a zenei közreműködések megszervezése határon innen és túl
  • a kiemelt nemzeti érték és hungarikum címek gondozása, a nyomtatott és internetes kiadványok szakmai segítése
  • tenor és alt tárogatók megvásárlása