Rákóczi Tárogató Egyesület

 

A Rákóczi Tárogató Egyesület alapító okirata 1992 február 2-án Vaján, a Vay Ádám Múzeumban készült. Az egyesület létrehozói vajai tárogatósok voltak. Az egyesületet a megalakulás kezdetétől Nagy Csaba elnök vezeti. A Vay Ádám Múzeum épülete méltó történelmi környezetet biztosít az egyesületnek. A Vay Ádám Múzeum a Rákóczi szabadságharc egyik igen jelentős emlékhelye. A kastély hajdani ura, Vay Ádám a szabadságharc idején magas katonai rangot viselt. A kastélyban a szabadságharc idején / 1703-1711 / több alkalommal fontos tanácskozásra került sor.

 

A Rákóczi Tárogató Egyesület Magyarország egyetlen olyan szervezete, amelyik összefogja a tárogatón játszó zenészeket határon innen és túl. Létszámunk folyamatosan bővül, egyesületünk tagjai Magyarország minden vidékén megtalálhatók. A külföldi országokban élő tárogatósok is tudomást szereztek egyesületünkről, és ma már számos európai ország tárogatósával tartjuk a kapcsolatot. Amerikában és Ausztráliában is élnek tárogatósok, velük is folyamatos a kapcsolattartás. A külföldi országokban élő tárogatósok a Rákóczi Tárogató Egyesületet nemzetközi központként tartják számon.

Működésünket az egyesület alapszabálya határozza meg. Az egyesület létrehozásának és működésének céljai:

 1.  Egy magyar hangszernek, a tárogatónak az életbentartása, újra felfedezése, népszerűsítése az ifjúság és a felnőtt lakosság körében.
 2. A kuruc korszakhoz és a tárogatóhoz kötődő hagyományok felelevenítése, ápolása, amelyek a történelem során oly gyakran fonódtak össze a magyarságtudattal.
 3. A még fellelhető tárogatós népzenei értékek összegyűjtése, feldolgozása.
 4. Tárogatós zenei anyagok kiadása, tanítása, a tárogatókészítők segítése, hangszeres szaktanácsadás.
 5. A Rákóczi Tárogató Egyesület legyen az egymástól távol - Magyarországon és külföldön - élő tárogatósok központja.
 6. A Rákóczi Tárogató Egyesület működési feltételeinek javítása, a művészi fejlődéshez nélkülözhetetlen belföldi és külföldi fellépésekhez szükséges anyagi feltételek biztosítása, elsősorban sponzorok, alapítványok felkutatásával, pályázatok elnyerésével.
 7. Nemzeti és egyházi ünnepeken való közreműködés, önálló hangversenyek adása.
 8. A tárogató kamarazenei irodalmának népszerűsítése, a tárogató klasszikus hangszerek rangjára való emelése.
 9. Országos és nemzetközi tárogatós találkozók szervezése.
 10. Utánpótlás nevelése, nyári táborok szervezése, országos szervezetek bevonásával. pl: Magyar Cserkész Szövetség
 11. Az egyesület, mint jogi személy célul tűzi ki, hogy minden II. Rákóczi Ferenc emlékéhez, a kuruc korszakhoz és a tárogatós hagyományokhoz kötődő rendezvényt népszerűsít és annak munkájában részt vállal.
 12. Az egyesület keretein belűl működő Rákóczi Tárogató Együttes működési feltételeinek biztosítása.
 13. A tárogató múltjához, jelenéhez kapcsolódó tárgyi, zenei, hangzó anyagok összegyűjtése, rendszerezése, feldolgozása.
 14. A tárogató kiemelt nemzeti érték, HUNGARIKUM ! A hungarikum címmel járó feladatok szervezése, koordinálása. A hazai és a nemzetközi rendezvényeken a tárogató bemutatása hangversenyek, zenei előadások keretében.

Országos és nemzetközi rendezvények:
Minden esztendő legnagyobb tárogatós rendezvénye az Országos Tárogatós Találkozó. Erre az eseményre Magyarország minden vidékéről érkeznek tárogatósok. A történelmi Magyarország területéről elsősorban Felvidékről, Kárpátaljáról, Partiumból és Erdélyből kelnek útra a tárogatón játszó zenészek.
Tárogatós Világtalálkozó megrendezésére 5 évente kerül sor. A 6. Tárogatós Világtalálkozót 2020-ban Vaján, az egyesület központjában fogjuk megtartani. Erre a rendezvényre a világ minden részéből várjuk a tárogatón játszó zenészeket.

Az 5. Tárogatós Világtalálkozó résztvevői