Nagy Csaba

Nagy Csaba tárogatóművész a Rákóczi Tárogató Egyesület alapító elnöke.
 

A tárogatóhoz való kötődése 1972-ben kezdődött el. Ebben az időszakban a Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza, történelem-ének-zene szakos hallgatója volt. Kiváló népzenetudós tanára, Dancs Lajos irányította figyelmét egy nagyon ügyes népi tárogatós felé. Nagy Csaba ennek a népi tárogatósnak dallamvariáló és díszítőkészségét dolgozta fel az Országos Diákköri Konferenciára készült dolgozatában. A dolgozat első díjat kapott. A lektor Sárosi Bálint volt.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Debreceni tagozatán klarinét szakos tanári diplomát szerzett Horváth László klarinétművész tanítványaként.

Nagy Csaba a tárogató szűkös zenei irodalmát igyekezett kibővíteni. Hangversenyein elsősorban azt a zenei irodalmat igyekszik bemutatni, amely a kuruc táborokban, a nemesi udvarházakban, és II. Rákóczi Ferenc fejedelmi udvarában is megszólalt.

A Magyar Rádió több alkalommal készített vele zenei felvételeket. A Hungaroton hanglemezgyárban készült zenei felvételeit / 1990, 1992, 2006 / ma is forgalmazzák. Hangversenyek: Magyarország szinte minden vidékén ismerik. Számára minden előadás egyaránt fontos, legyen az Budapesten nagylétszámú hallgatóság előtt, vagy néhány száz főt számláló kistelepülés templomában. Külföldi országok közül elsősorban Európában koncertezett, de két alkalommal járt Japánban és Kanadában is.

Különösen fontos számára, hogy a tárogatóról hiteles képet kapjon a diák és a felnőtt közönség. Hangversenyei, zenei előadásai határon innen és túl sok diákhoz eljutottak. A tárogató elismerő címeinek elnyeréséért – kiemelt nemzeti érték, hungarikum – sokat fáradozott. Tanítványai a fiatal tárogatós nemzedék kiváló képviselői. / Makó Péter, Erdő Zoltán / A Rákóczi Tárogató Egyesület elnökeként országos tárogatós találkozókat és világtalálkozókat szervez, zenei előadásokat, hangversenyeket tart. Egy újságíró megfogalmazása szerint: ,,Nagy Csaba a tárogató védelmezője és misszionáriusa’