A Rákóczi Tárogató Egyesület rendezvényeinek, hangversenyeinek, előadásainak támogatói:

A Csoóri Sándor Alap 2022/2023 évi támogatásával valósult meg:

 •  főállású munkatárs segítette a Rákóczi Tárogató Egyesület adminisztratív, szervezési és szakmai munkáját
 • az Országos Tárogatós Találkozó előkészítése és a programok, hangversenyek megvalósítás.
 • Hej Rákóczi, Bercsényi … előadássorozat Kárpátalja, Szatmár, Szilágyság iskoláiban
 • a hangszerkészítők munkájának segítése, a tárogatók intonációs biztonságának  javítása
 • egyéni segítségnyújtás mindazoknak, akiknek tárogatóval és zenei anyagokkal kapcsolatos kérésük volt
 • kapcsolattartás a Magyarországon és a történelmi részeken – Felvidéken, Kárpátalján, Partiumban, Erdélyben, Délvidéken – élő tárogatósokkal
 • az Európában és Amerikában élő tárogatósok részére információs anyagok előkészítése, postázása
 • a tárogatóhoz kötődő történelmi megemlékezések egyeztetése, a zenei közreműködések megszervezése határon innen és túl
 • a kiemelt nemzeti érték és hungarikum címek gondozása, a nyomtatott és internetes kiadványok szakmai segítése
 • a regionális találkozók és szakmai továbbképzések szervezése, rendezése
 • a Magyarországon és a történelmi részeken élő tárogatósokkal személyes kapcsolatok kialakítása
 • a tárogató egyetemi szinten, szakiskolákban, zeneiskolákban való oktatása, zenei anyagok szerkesztése